SK - Biblia pre deti - Bridget Hadaway, Jean Atcheson

SK - Biblia pre deti - Bridget Hadaway, Jean Atcheson (1)
  • SK - Biblia pre deti - Bridget Hadaway, Jean Atcheson (1)
  • SK - Biblia pre deti - Bridget Hadaway, Jean Atcheson (2)

čtená, viz foto Více informací

 Skladem 1 ks
60
ks
Katalogové číslo:
A01-673

Bohato ilustrované príbehy Starého i Nového zákona, prerozprávané do zrozumiteľnej podoby pre dnešné deti.
Kapitoly: Joatam a Abimelech, Jefteho slávnostný sľub, Samson a Filištínci, Rút a Noemi, Rút a Booz, Samuel vyprosený od pána, Samuel a Saul, Saula zvolia za kráľa, Jonatán poruší prísahu, Saul neuposlúchne Boha, Dávid, Izajov syn
, Dávid a Goliáš, Saulova žiarlivosť, Dávid sa ožení so Saulovou dcérou, Dávid a Jonatán, Dávid a Abigail, Dávid kráľom, Dávid a Betsabe, Dávid a Absolón, Dávidova smrť, Šalamún kráľom, Šalamúnov súd, Stavba chrámu, Návšteva kráľovnej zo Sáby, Krkavce nakŕmia Eliáša, Kňazi boha Baala, Tichý, slabý hlas, Nabotova vinica, Odchod Eliáša a Elizea, Elizeus uzdraví Námana, Pomazanie Jehua, Joasova vláda, Elizeova smrž, Josiáš a Izaiášove proroctvá, Pád a zničenie Jeruzaléma, Židovskí zajatci v Babylone, Kráľov sen, Zlatá socha, Sidrach, Misach a Abdenego, Vyloženie a splnenie sna, Nápis na stene, Daniel v jame s levmi, Znovupostavenie chrámu, Znovupostavenie hradieb, Estera, Boh skúša Jóba, Jonáš a veľryba.

SK - Biblia pre deti - Bridget Hadaway, Jean Atcheson (2)